Dobrostan nauczycieli i uczniów- jak skutecznie zarządzać stresem i zachować motywację w środowisku szkolnym
Justyna Madeja

Dobrostan nauczycieli i uczniów- jak skutecznie zarządzać stresem i zachować motywację w środowisku szkolnym

Podczas kursu dowiecie się Państwo, jak zintegrować edukację pozytywną na swoich lekcjach i w środowisku szkolnym. Pozytywna edukacja to nowy holistyczny paradygmat edukacyjny inspirowany zasadami psychologii pozytywnej i praktyką uważności, który koncentruje się na dobrym samopoczuciu i świadomości w całym procesie uczenia się. Omówimy również neurobiologiczne podstawy uczenia się oraz motywacji; będziecie mogli też Państwo wypróbować sami lub wspólnie z uczniami ćwiczenia podnoszące motywację.

Zapisy od 15.02.2024

Serdecznie zapraszamy!

Myślenie najważniejszą kompetencją człowieka
Monika Zaleska-Szczygieł

Myślenie najważniejszą kompetencją człowieka

Kurs "Myślenie najważniejszą kompetencją człowieka" porusza podstawowe zagadnienia z zakresu nerodydaktyki.  Kurs obejmuje 4 moduły, które pomogą Państwu m.in. określić "półkulowość" swoich uczniów, oraz w zgodzi z funkcjonowaniem mózgu dobrać właściwe metody i techniki pracy  .

Odwrócona lekcja- aktywny nauczyciel
Monika Zaleska-Szczygieł

Odwrócona lekcja- aktywny nauczyciel

Odwrócona lekcja t to metoda, która przenosi odpowiedzialność za proces uczenia z nauczyciela na ucznia, który staje się aktywny w procesie zdobywania wiedzy. Pozwala ona zindywidualizować działania edukacyjne, dzięki czemu uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce. W pracy tą metodą zauważyć można zmianę podejścia do nauczania. Powoli odchodzimy od edukacji skoncentrowanej na nauczycielu, który postrzegany jest jako „mędrzec-wykładowca” na rzecz edukacji skoncentrowanej wokół ucznia i jego potrzeb. Nauczyciel staje się w tym modelu przewodnikiem, ale żeby można było z powodzeniem odwrócić lekcję, nauczyciel powinien ją najpierw dobrze zaplanować i przygotować.

Efektywność uczenia się z wykorzystaniem neurodydaktyki na różnych poziomach edukacji
Celina BorowskaJoanna Ciesielska

Efektywność uczenia się z wykorzystaniem neurodydaktyki na różnych poziomach edukacji

Celem kursu jest przybliżenie podstawowych pojęć neurodydaktyki w aspekcie zwiększenia efektywności uczenia się na różnych poziomach kształcenia. Przykładowe zagadnienia: zmiana paradygmatu edukacji, m-learning, znaczenie neurodydaktyki dla procesu nauczania i uczenia się, metody efektywnej nauki, myślenie krytyczne.

Liczba godzin: 30

Czas trwania kursu: 6.12.2023 r.-23.02.2024 r.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na lekcjach
Celina BorowskaJoanna Ciesielska

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na lekcjach

Szkolenie adresowane do nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem w zakresie podstawowym aplikacji na lekcjach: Quizziz, Blooket, Classroomscren, Classdojo, Mentimeter, Padlet, Voki, Storydice, Classtools, Canva).

Czas trwania kursu 10.01.-26.04. 2024 r.

Zapisy od 10.12.2023 r.