ICT jako narzędzie rozwoju kreatywności i krytycznego myślenia. Cyfrowe opowiadanie historii; metapoznanie- uczenie uczniów uczenia się
Ketty KołomyjskaJustyna Madeja

ICT jako narzędzie rozwoju kreatywności i krytycznego myślenia. Cyfrowe opowiadanie historii; metapoznanie- uczenie uczniów uczenia się

Celem kursu jest zwiększenie umiejętności uczenia się i korzystania z innowacyjnych metod i technik nauczania skoncentrowanych na uczniu, dzięki czemu zwiększa się jego motywacja do rozwiązywania znaczących zadań w świecie rzeczywistym oraz rozwijają się kompetencje przekrojowe.

 Motoryka duża – ćwiczenia i zabawy wspierające jej rozwój.
Agnieszka BąbczyńskaEmilia Łapińska

Motoryka duża – ćwiczenia i zabawy wspierające jej rozwój.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz tych wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozwoju motoryki dużej u dzieci oraz poznać ciekawe propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających zdolności motoryczne u najmłodszych.

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę z zakresu przebiegu rozwoju motorycznego, dowie się w jaki sposób rozpoznać zaburzenia motoryczne u dziecka, a także jak rozwijać motorykę dużą. Liczne przykłady ćwiczeń i zabaw pokażą w jaki sposób skutecznie przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na praktykę przynoszącą efekty.

Program: 

1. Motorka duża – pojęcia, etapy rozwoju. 

2. Funkcje aktywności ruchowej. 

3. Zaburzenia  rozwoju dzieci w zakresie dużej motoryki. 

4. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dużej motoryki dziecka. 

5. Tory przeszkód. 

6. Gry ruchowe – pomysły na usprawnianie motoryki dużej. 

7.  Zabawy z chustą animacyjną

8.  Ćwiczenia koordynacji całego ciała. 

9. Wybrane metody, techniki i pomoce dydaktyczno-terapeutyczne stosowane do prowadzenia zabaw angażujących całe ciało dziecka. 

10. Sprintem Do Maratonu – Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków - promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym życiu.