Dostępne kursy

Proza i poezja o II wojnie światowej na lekcjach j. polskiego w szkole ponadpodstawowej
Katarzyna Nurkowska

Proza i poezja o II wojnie światowej na lekcjach j. polskiego w szkole ponadpodstawowej

Proza i poezja o II wojnie światowej na lekcjach j. polskiego w szkole ponadpodstawowej m.in. Herling – Grudziński, Borowski, Baczyński, Różewicz, Miłosz.... Wykłady nauczycieli akademickich.

Efektywność uczenia się z wykorzystaniem neurodydaktyki na różnych poziomach edukacji
Celina BorowskaJoanna Ciesielska

Efektywność uczenia się z wykorzystaniem neurodydaktyki na różnych poziomach edukacji

Celem kursu jest przybliżenie podstawowych pojęć neurodydaktyki w aspekcie zwiększenia efektywności uczenia się na różnych poziomach kształcenia. Przykładowe zagadnienia: zmiana paradygmatu edukacji, m-learning, znaczenie neurodydaktyki dla procesu nauczania i uczenia się, metody efektywnej nauki, myślenie krytyczne.

Liczba godzin: 30

Zapisy od 12. 12. 2022 r.

Czas trwania kursu: 10.01.-1.03.2023 r.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na lekcjach
Celina BorowskaJoanna Ciesielska

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na lekcjach

Szkolenie adresowane do nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem w zakresie podstawowym aplikacji na lekcjach: Quizziz, Blooket, Classroomscren, Classdojo, Mentimeter, Padlet, Voki, Storydice, Classtools, Canva).

Czas trwania kursu 3.11.-3.03. 2022

Zapisy od 3.10.2022 przez Platformę Elearning.

Moduły kursu

ICT jako narzędzie rozwoju kreatywności i krytycznego myślenia. Cyfrowe opowiadanie historii; metapoznanie- uczenie uczniów uczenia się
Ketty KołomyjskaJustyna Madeja

ICT jako narzędzie rozwoju kreatywności i krytycznego myślenia. Cyfrowe opowiadanie historii; metapoznanie- uczenie uczniów uczenia się

Celem kursu jest zwiększenie umiejętności uczenia się i korzystania z innowacyjnych metod i technik nauczania skoncentrowanych na uczniu, dzięki czemu zwiększa się jego motywacja do rozwiązywania znaczących zadań w świecie rzeczywistym oraz rozwijają się kompetencje przekrojowe.

 Motoryka duża – ćwiczenia i zabawy wspierające jej rozwój.
Agnieszka BąbczyńskaEmilia Łapińska

Motoryka duża – ćwiczenia i zabawy wspierające jej rozwój.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz tych wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozwoju motoryki dużej u dzieci oraz poznać ciekawe propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających zdolności motoryczne u najmłodszych.

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę z zakresu przebiegu rozwoju motorycznego, dowie się w jaki sposób rozpoznać zaburzenia motoryczne u dziecka, a także jak rozwijać motorykę dużą. Liczne przykłady ćwiczeń i zabaw pokażą w jaki sposób skutecznie przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na praktykę przynoszącą efekty.

Program: 

1. Motorka duża – pojęcia, etapy rozwoju. 

2. Funkcje aktywności ruchowej. 

3. Zaburzenia  rozwoju dzieci w zakresie dużej motoryki. 

4. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dużej motoryki dziecka. 

5. Tory przeszkód. 

6. Gry ruchowe – pomysły na usprawnianie motoryki dużej. 

7.  Zabawy z chustą animacyjną

8.  Ćwiczenia koordynacji całego ciała. 

9. Wybrane metody, techniki i pomoce dydaktyczno-terapeutyczne stosowane do prowadzenia zabaw angażujących całe ciało dziecka. 

10. Sprintem Do Maratonu – Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków - promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym życiu.

Cyfrowe pomoce dydaktyczne na lekcje języka obcego – przegląd stron www i aplikacji

Cyfrowe pomoce dydaktyczne na lekcje języka obcego – przegląd stron www i aplikacji

25 godzinny  kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 30.11.2022

Podczas trwania kursu uczestnicy zapoznają się z cyfrową bazą materiałów i pomocy dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego.

Digital storytelling – cyfrowa historyjka na lekcji języka obcego

Digital storytelling – cyfrowa historyjka na lekcji języka obcego

25 godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 30.09.2022

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z aplikacjami cyfrowymi umożliwiającymi tworzenie krótkich, interaktywnych historyjek w języku angielskim.

"Cyfrowe opowieści lub cyfrowe opowiadania to sposób tworzenia spójnej cyfrowej opowieści z wykorzystaniem narzędzi, które oferuje Internet i media cyfrowe. Odbywa się̨ on za pomocą̨ nowoczesnych technologii pozwalających na swobodne manipulowanie zarówno obrazem, jak i dźwiękiem"

"Digital story telling", Stanisław Dylak

„Zwinne rączki” - podstawy teoretyczne oraz praktyczne terapii ręki w przedszkolu.
Anna Danielczuk

„Zwinne rączki” - podstawy teoretyczne oraz praktyczne terapii ręki w przedszkolu.

Przedmiotem kursu jest poznanie właściwych technik wspomagania rozwoju dzieci poprzez
usprawnianie motoryki małej.


Uczestnicy kursu:
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, pragnących
wzbogacić swój warsztat pracy.


Dostęp do materiałów kursowych jest bezpłatny.


Cel kursu:
Poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw terapii ręki w przedszkolu. 


Organizacja kursu:
Kurs składa się z 4 modułów.

Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu.
Agnieszka BąbczyńskaEmilia Łapińska

Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu.

20 - godzinny kurs e-learningowy, przeznaczony jest dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz tych wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metodyki wychowania fizycznego w przedszkolu.

Rozpoczęcie kursu: 5 stycznia 2023 roku.

Zapisy: od 3 stycznia 2033 r.

Prowadzące kurs: Agnieszka Bąbczyńska i Emilia Łapińska

 Uczeń z kraju objętego wojną. Jak pomóc? 1/2023
Jerzy Okrasiński

Uczeń z kraju objętego wojną. Jak pomóc? 1/2023

Ze strefy działań wojennych za wschodnią granicą przybyło już do nas wielu uczniów. Z pewnością nie jest to zjawisko już zakończone. Dzieci, którym udało się uciec często dźwigają przeżycia, których my dorośli nigdy nie chcielibyśmy doświadczyć. Zachęcam więc Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi na dosłownie kilku slajdach ważnymi treściami z zakresu pomocy takim uczniom oraz obejrzenia dwóch filmików z poradami osób doświadczonych w temacie pracy z ludźmi po traumatycznych przeżyciach.

Szkolenie trwa 3 godziny i można realizować je etapami.

Szkolenie dostępne jest w dniach:
10-18 stycznia 2023 r (do godz. 12.00).

Edukacja zdrowotna w szkole.
Emilia Łapińska

Edukacja zdrowotna w szkole.

Edukacja zdrowotna w integralnym ujęciu szkolnej edukacji spełnia bardzo ważną rolę. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami  związanymi ze zdrowiem oraz społecznym kontekstem zdrowia i zachowań zdrowotnych.

Program kursu:

Moduł 1. Edukacja zdrowotna w szkole:

1. Edukacja zdrowotna jako proces.

2. Obszary realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach.

3. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej – Przedszkole,.

- Zadania przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej,

- Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego (edukacja zdrowotna),

- Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w przedszkolu,

4. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej - Szkoła podstawowa: klasy I–III

- Cele kształcenia – wymagania ogólne edukacja wczesnoszkolna,

- Treści nauczania – wychowanie fizyczne dotyczące edukacji zdrowotnej,

- Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w edukacji wczesnoszkolnej.

5. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej – Szkoła podstawowa: klasy IV–VIII.

- Cele kształcenia – wymagania ogólne szkoła podstawowa: klasy IV-VIII,

- Treści kształcenia – wychowanie fizyczne dotyczące edukacji zdrowotnej,

- Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

6. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej – Liceum ogólnokształcące, Technikum.

- Cele kształcenia – wymagania ogólne Liceum Ogólnokształcące, Technikum,

-Treści nauczania – wymagania szczegółowe wychowanie fizyczne dotyczące edukacji zdrowotnej: Liceum ogólnokształcące, Technikum.

-Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum.

7. Kształtowanie umiejętności w zakresie metodyki realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.

8. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną.

Moduł 2. Aktywność fizyczna jako element edukacji zdrowotnej.

1. Aktywność fizyczna – podstawowe pojęcia.

2. Pomiar aktywności fizycznej.

3. Rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci i młodzieży. 

4. Aktywność fizyczna wśród dzieci i młodzieży w świetle badań. 

5. Trendy w zakresie uczestnictwa dzieci i młodzieży w aktywności fizycznej. 

6. Aktywność fizyczna w szkole, na różnych etapach edukacyjnych – zapobieganie nadwadze i otyłości.

Moduł 3. Zdrowe żywienie jako element edukacji zdrowotnej.

1. Definicja pojęcia „zdrowe żywienie” i zasady prawidłowego żywienia. 

2. Wybory żywieniowe.

3. Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży w świetle badań. 

4. Diagnoza stanu wyjściowego w zakresie żywienia w szkole. 

5. Postrzeganie dziecka z nadwagą lub otyłością w społeczności szkolnej. 

6.Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnego ciała u dzieci i młodzieży.

7. Zdrowe żywienie w szkole – zapobieganie nadwadze i otyłości dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb rozwojowych. 

Kurs 10 –cio godzinny.

Zapisy od 02.11.2022 r. 

Kurs rozpoczyna się 05.11.2022 r.

Zakończenie kursu 30.11.2022 r.

 Sway, Forms i One Drive - narzędzia przydatne w nauczaniu zdalnym na platformie Office 365 (proste tworzenie witryn, prezentacji, kart pracy - bez obsługi aplikacji Teams) 4/2022

Sway, Forms i One Drive - narzędzia przydatne w nauczaniu zdalnym na platformie Office 365 (proste tworzenie witryn, prezentacji, kart pracy - bez obsługi aplikacji Teams) 4/2022

Przedstawiam Państwu 3 niezwykle pomocne aplikacje, do których użytkownicy Teams'a mają dostęp.

Forms pozwoli Państwu szybko przygotowywać ankiety i testy do wykonania zarówno online jak i pisemnie po wydrukowaniu wcześniej przygotowanych formularzy.

OneDrive jest zawsze dostępnym dosyć pojemnym dyskiem w chmurze, na którym możecie Państwo gromadzić materiały potrzebne do zajęć, a następnie szybko udostępniać uczniom lub innym nauczycielom.

Sway zaś, to ciekawy program do wykonania szybkich prezentacji. Można też go używać do prac grupowych online lub w klasie. Wiele osób może wspólnie wypracowywać jeden dokument do dyskusji lub oceny. Prezentację Sway'a można udostępniać innym osobom z prawem do edycji lub tylko do przeglądania. Można także zmieścić go na stronie internetowej - będzie to ciekawa forma podzielenia się efektami pracy grupy ze społecznością odwiedzających witrynę internautów.

Dostępność szkolenia:
12 listopada - 17 stycznia 2023 r.

Szkolenie obejmuje 3 godziny  pracy opartej na filmach instruktażowych zakładających ćwiczenia własne uczestników szkolenia wg zawartych w filmach instrukcji.

Uczestnik szkolenia może doskonalić swoje umiejętności wybierając tylko te tematy, które interesują lub skorzystać z wszystkich tutoriali w kolejności w jakiej są zamieszczone.

Autor szkolenia: Jerzy Okrasiński

Sieć współpracy "Włączamy myślenie komputacyjne"
Jerzy Okrasiński

Sieć współpracy "Włączamy myślenie komputacyjne"

Wszystkich chętny nauczycieli do rozwijania myślenia komputacyjnego u swoich uczniów zachęcam do udziału w sieci e-learningowej poświęconej temu zagadnieniu. Udział mogą brać zarówno nauczyciele klas 1-3, jak i wszyscy inni zainteresowani tematem.

Mam nadzieję, że ta forma będzie wygodnym dla Państwa miejscem doskonalenia. Jej elektroniczna postać, dostępna o każdej porze i w każdym miejscu powinna dać Państwu dużo swobody w organizowaniu swego czasu na samokształcenie.

Okresy działania sieci:

1 października 2022 - 10 stycznia 2023

Nowe tematy z materiałami do samokształcenia i ewentualnej dyskusji będą publikowane pierwszego dnia każdego miesiąca działania sieci.

Wymiar godzin: 8

Droga do Betlejem. Post Filipowy i święta Bożego Narodzenia w tradycji prawosławnej – realizacja treści na lekcjach religii prawosławnej
Mirosława Pietkiewicz

Droga do Betlejem. Post Filipowy i święta Bożego Narodzenia w tradycji prawosławnej – realizacja treści na lekcjach religii prawosławnej

Kurs (26 godz.) adresowany jest do nauczycieli religii prawosławnej. Obejmuje zagadnienia związane z realizacją tematyki świąt Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego. Zawiera materiały i informacje, dotyczące specyfiki kalendarza Postu Filipowego, ikonografii świąt, tradycji i zwyczajów Cerkwi prawosławnej
 
Zapisy na Platformie Moodle od  7 grudnia 2022 r.


Termin kursu: 7 grudnia 2022 r. - 30 stycznia 2023 r.

Prowadzący: Mirosława Pietkiewicz 

Pozytywna edukacja i uważność- "szczęśliwa szkoła"
Justyna Madeja

Pozytywna edukacja i uważność- "szczęśliwa szkoła"

Ten kurs online zawiera kilka praktycznych narzędzi psychologicznych, zajęć i medytacji, z których będziecie Państwo mogli korzystać wraz  ze swoimi uczniami, kolegami z pracy oraz w życiu prywatnym. Podczas kursu dowiecie się Państwo, jak zintegrować edukację pozytywną na swoich lekcjach i w środowisku szkolnym. Pozytywna edukacja to nowy holistyczny paradygmat edukacyjny inspirowany zasadami psychologii pozytywnej i praktyką uważności, który koncentruje się na dobrym samopoczuciu i świadomości w całym procesie uczenia się. W trakcie kursu dowiecie się Państwo, jak wspierać tworzenie pozytywnych relacji, budowanie pozytywnych emocji, zwiększanie zaangażowania, zwiększanie osobistej odporności i ćwiczenie swoich mocnych stron.

Prowadzące: Justyna Madeja i Katarzyna Dral  

Zapisy od 04 maja 2022

Start kursu: 16 maja 2022

 Serdecznie zapraszamy!