Dostępne kursy

Wybrane zagadnienia z historii literatury w interpretacji Mistrzów akademickich.
Maria BartnickaGrazyna Dawidowicz

Wybrane zagadnienia z historii literatury w interpretacji Mistrzów akademickich.

.

 Kurs zdalny: Wybrane zagadnienia z historii literatury i filozofii  w interpretacji Mistrzów akademickich obejmuje cztery moduły oraz ewaluację. Każdy z nich  zawiera wykład badacza, propozycje materiałów dydaktycznych  oraz  ćwiczenia. 

I. Moduł- początek od dnia 6 października 2020.

Dlaczego istnieje tak wiele filozoficznych wizji świata  i systemów filozoficznych.? Wykład wprowadzający  do modułu wygłosi prof. Jerzy Kopania.

II. Moduł początek od dnia 24 października 2020.

 Powrót „Konrada Wallenroda”  do kanonu   lektur szkolnych. Jak w XXI wieku  analizować  tekst Adama Mickiewicza? Wykład wprowadzający do modułu wygłosi prof. Jarosław Ławski.

 III. Moduł początek od dnia 16 listopada 2020.

 O średniowieczu trochę inaczej. Wykład wprowadzający wygłosi dr Elżbieta Jurkowska.

IV. Moduł początek od dnia 12 grudnia 2020.

Możliwości odczytania " Powrotu posła” Juliana Ursyna Niemcewicza w czteroletnim liceum.Wykład wprowadzający wygłosi dr hab. Piotr Stasiewicz.

Kwestionariusz osobowy.

Ewaluacja.

Celem kursu  jest zainspirowanie nauczycieli do nowego odczytania wybranych dzieł z  kanonu lektur szkolnych oraz dostarczenie propozycji metodycznych, ćwiczeń, które mogą być wykorzystane podczas zajęć lekcyjnych.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu będzie wypełnienie kwestionariusza, ankiety ewaluacyjnej  oraz wykonanie   zamieszczonych w modułach zadań.

 

Myśli rezygnacyjne wśród młodzieży. Objawy, przyczyny , profilaktyka.
Grazyna Dawidowicz

Myśli rezygnacyjne wśród młodzieży. Objawy, przyczyny , profilaktyka.

Kurs składa się z trzech elementów oraz ewaluacji: 

1. Wykładu psychologa o specjalności klinicznej Ireneusza Dawidowicza na temat: Myśli rezygnacyjne jako jedno z kryteriów diagnostycznych depresji  i symptom poprzedzający akty samobójcze u dzieci i młodzieży.

2. Propozycji materiałów na temat mitów o samobójstwie.

3. Proponowanych zadań na temat praktyki szkolnej.

4. Ewaluacja.

Kurs ma na celu dostarczenie nauczycielom podstawowej wiedzy dotyczącej powstawania myśli rezygnacyjnych wśród młodzieży w wieku szkolnym oraz czynników sprzyjających przekształcaniu się owych myśli, plany i próby samobójcze. Ponadto  dostarczy kilku praktycznych kroków prowadzenia  wywiadu motywacyjnego, które mogą podejmować nauczyciele w celu rozpoznawania myśli rezygnacyjnych lub zamiarów samobójczych u swoich uczniów.

 

Wdrażanie kompetencji kluczowych w szkole

Wdrażanie kompetencji kluczowych w szkole

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli VIII LO w Białymstoku.

Prowadzący: Joanna Ciesielska

ABC metodyki wychowania przedszkolnego III edycja
Agnieszka Bąbczyńska

ABC metodyki wychowania przedszkolnego III edycja

Kurs zdalny obejmuje 6 modułów - 20 godzin

Zapisy od 23 września 2020

Termin: 30 września - 30 października 2020

Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej
Celina BorowskaJoanna Ciesielska

Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zastosowania oceniania kształtującego w szkole podstawowej.

Czas trwania kursu: 11.01.-19.04. 2021

Zapisy od 15.12.2019


Polski Rok Fizyki 2020

Polski Rok Fizyki 2020

Senat przyjął w październiku 2019 r. uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki. Jego celem jest uhonorowanie polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenienie cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki.

Moduł zawiera propozycje materiałów propagujących osiągnięcia polskich fizyków do wykorzystania przez nauczycieli.

Czas trwania: 15.09.-30.12. 2020

 Innowacyjne metody w nauczaniu języka angielskiego – metoda odwróconej klasy

Innowacyjne metody w nauczaniu języka angielskiego – metoda odwróconej klasy

25 godzinny kurs e-learningowy.

Adresaci kursu: Nauczyciele języka angielskiego

Data uruchomienia kursu: 01.12.2020

Zapisy na kurs: od 14.09.2020

Prowadzący: Mariusz Truszkowski

 Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
Małgorzata Lech

Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

25- godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 28.09.2020.

Prowadzący: Mariusz Truszkowski, Małgorzata Lech

Interwencja kryzysowa z perspektywy szkoły
Anna GawrylukJulita Majewska

Interwencja kryzysowa z perspektywy szkoły

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej z perspektywy szkoły. Treści kształcenia podzielone są na 4 moduły tematyczne i obejmować będą zagadnienia dotyczące podstaw teoretycznych kryzysu, rodzai i faz kryzysu, reakcji emocjonalnych, etapów interwencji kryzysowej oraz tworzenia Szkolnych Zespołów Reagowania kryzysowego.
Uruchomienie kursu: 21.09.2020r.
Julita Majewska, Anna Gawryluk

Lifting umysłu
Joanna CiesielskaKatarzyna Szczęsnowicz

Lifting umysłu

Najdoskonalszym organem w ciele człowieka jest mózg. To on jest centrum ludzkiego układu nerwowego. Nadzoruje nasze myśli, czucie oraz ruchy. Filtruje i ocenia ważność wszystkich informacji odbieranych przez zmysły. Kontroluje funkcje niezależnie od naszej woli: od połykania i oddychania, po pracę serca i pocenie się. Modyfikuje nasze wspomnienia. Od wczesnego dzieciństwa umożliwia nam rozwijanie świadomości, dzięki której jesteśmy wyjątkowymi istotami: ludźmi.
Nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno, aby zwiększyć jego wydajność. Wykonywanie ćwiczeń umysłowych obniża tempo spadku sprawności intelektualnej. Pamięć określa nas, ugruntowuje i prowadzi. Jest podstawą miłości, przyjaźni, myślenia, uczenia się i tworzenia.

Marzysz, by mieć lepszą pamięć? Znajdziesz tu przykłady ćwiczeń, testy, zadania, quizy i problemy do twórczej analizy.

Kurs 30h.
Zapisy od 1.10.2020
Czas trwania kursu: 5.10. -29.11. 2020