Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Justyna Madeja

Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Celem sieci współpracy nauczycieli języka niemieckiego na platformie jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; będziemy sygnalizować i rozwiązywać problemy związane z nauczaniem języka niemieckiego. Uczestnicy będą mieli dostęp do nowych, ciekawych materiałów aktywizujących i motywujących uczniów do nauki, a także indywidualizujących pracę z uczniami przygotowującymi się do egzaminów zewnętrznych.

Serdecznie zapraszam! 

Zapisy od 01.12.2021

Justyna Madeja

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego.
Barbara Osipczuk

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego.

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy.

Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania języka rosyjskiego.

Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.

 Polonista wobec współczesnych problemów jezykoznawczych. cz.II.
Grazyna Dawidowicz

Polonista wobec współczesnych problemów jezykoznawczych. cz.II.

Kurs zdalny:   Polonista wobec  współczesnych problemów językoznawstawa  obejmuje cztery moduły oraz ewaluację. Każdy z nich  zawiera wykład badacza oraz propozycje materiałów do wykorzystania na lekcjach. 

Celem kursu  jest zaprezentowanie nauczycielom wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa, które będą mogli wykorzystać w swojej praktyce dydaktycznej.
Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu będzie wypełnienie kwestionariusza danych osobowych, ankiety ewaluacyjnej. 

 I moduł: Wątki ekologiczne w literaturze pozytywistycznej i młodopolskiej- wykład dr  Dariusz Piechota, UwB;

II moduł: Sprawności komunikacyjne i językowe dzieci i młodzieży w perspektywie bilingwalnej oraz pocovidowej – wykład dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB;

III moduł: Kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego- wykład dr hab. Barbara Czarnecka.

IV moduł: Blogosfera i plotki jako  zjawisko socjologiczne modeli, komunikacji- wykład dr Anetta Strawińska UwB. 

 Początek kursu dnia 25  kwietnia 2022.

Zapisy na kurs zostaną rozpoczęte 14 kwietnia 2022 roku.   Zamkniecie kursu odbędzie się 17 czerwca 2022 roku.