Dostępne kursy

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w 2023 r.
Joanna Ciesielska

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w 2023 r.

Szkolenie adresowane do wychowawców klas maturalnych, nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego(30 h).

Zapisy: od 1.02.2023 r.

Czas trwania: 6.02.- 31.03.2023 r.

Historia. Egzamin maturalny w 2023 r.
Katarzyna Szczęsnowicz

Historia. Egzamin maturalny w 2023 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat egzaminu maturalnego z historii w 2023 r. (15h).

Zapisy: od 1.02.2023 r.

Czas trwania: 6..-31.03.2023 r.

Fizyka. Egzamin maturalny w 2023 r.
Joanna Ciesielska

Fizyka. Egzamin maturalny w 2023 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat egzaminu maturalnego z fizyki w 2023 r. (15h).

Zapisy: od 20. 02. 2022 r.

Czas trwania: 3.03.- 23.03. 2023 r.

Efektywność uczenia się z wykorzystaniem neurodydaktyki na różnych poziomach edukacji
Celina BorowskaJoanna Ciesielska

Efektywność uczenia się z wykorzystaniem neurodydaktyki na różnych poziomach edukacji

Celem kursu jest przybliżenie podstawowych pojęć neurodydaktyki w aspekcie zwiększenia efektywności uczenia się na różnych poziomach kształcenia. Przykładowe zagadnienia: zmiana paradygmatu edukacji, m-learning, znaczenie neurodydaktyki dla procesu nauczania i uczenia się, metody efektywnej nauki, myślenie krytyczne.

Liczba godzin: 30

Zapisy od 12. 12. 2022 r.

Czas trwania kursu: 10.01.-1.03.2023 r.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na lekcjach
Celina BorowskaJoanna Ciesielska

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na lekcjach

Szkolenie adresowane do nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem w zakresie podstawowym aplikacji na lekcjach: Quizziz, Blooket, Classroomscren, Classdojo, Mentimeter, Padlet, Voki, Storydice, Classtools, Canva).

Czas trwania kursu 3.11.-3.03. 2022

Zapisy od 3.10.2022 przez Platformę Elearning.

Moduły kursu

ICT jako narzędzie rozwoju kreatywności i krytycznego myślenia. Cyfrowe opowiadanie historii; metapoznanie- uczenie uczniów uczenia się
Ketty KołomyjskaJustyna Madeja

ICT jako narzędzie rozwoju kreatywności i krytycznego myślenia. Cyfrowe opowiadanie historii; metapoznanie- uczenie uczniów uczenia się

Celem kursu jest zwiększenie umiejętności uczenia się i korzystania z innowacyjnych metod i technik nauczania skoncentrowanych na uczniu, dzięki czemu zwiększa się jego motywacja do rozwiązywania znaczących zadań w świecie rzeczywistym oraz rozwijają się kompetencje przekrojowe.

 Motoryka duża – ćwiczenia i zabawy wspierające jej rozwój.
Agnieszka BąbczyńskaEmilia Łapińska

Motoryka duża – ćwiczenia i zabawy wspierające jej rozwój.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz tych wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozwoju motoryki dużej u dzieci oraz poznać ciekawe propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających zdolności motoryczne u najmłodszych.

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę z zakresu przebiegu rozwoju motorycznego, dowie się w jaki sposób rozpoznać zaburzenia motoryczne u dziecka, a także jak rozwijać motorykę dużą. Liczne przykłady ćwiczeń i zabaw pokażą w jaki sposób skutecznie przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na praktykę przynoszącą efekty.

Program: 

1. Motorka duża – pojęcia, etapy rozwoju. 

2. Funkcje aktywności ruchowej. 

3. Zaburzenia  rozwoju dzieci w zakresie dużej motoryki. 

4. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dużej motoryki dziecka. 

5. Tory przeszkód. 

6. Gry ruchowe – pomysły na usprawnianie motoryki dużej. 

7.  Zabawy z chustą animacyjną

8.  Ćwiczenia koordynacji całego ciała. 

9. Wybrane metody, techniki i pomoce dydaktyczno-terapeutyczne stosowane do prowadzenia zabaw angażujących całe ciało dziecka. 

10. Sprintem Do Maratonu – Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków - promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym życiu.

Jak wykorzystać potencjał mózgu w nauczaniu- uczeniu się

Jak wykorzystać potencjał mózgu w nauczaniu- uczeniu się

Kurs e-learningowy 20-godzinny poświęcony "obsłudze mózgu".

Rozwój techniki, medycyny pozwala nam coraz lepiej zagłębiać się i poznawać struktury mózgu. Współpraca neurologów i dydaktyków  stworzyła nową dziedzinę nauki - neurodydaktykę.  Dziś w oparciu o dostępne badania można formułować ogólne wnioski, ponieważ wiadomo, co wspiera, a co blokuje proces uczenia się. Z punktu widzenia nauczycieli ma to zupełnie fundamentalne znaczenie - i co ważniejsze - pozwala spojrzeć na proces uczenia się zupełnie z innej perspektywy.  

Nasze zajęcia skierowane są nie tylko do nauczycieli, ale również rodziców, dziadków, sąsiadów. Odkrywając zakamarki struktur mózgowych, nauczymy się jak wykorzystać potencjał mózgu w procesach nauczania- uczenia się.

Monika Zaleska- Szczygieł

 

Cyfrowe pomoce dydaktyczne na lekcje języka obcego – przegląd stron www i aplikacji

Cyfrowe pomoce dydaktyczne na lekcje języka obcego – przegląd stron www i aplikacji

25 godzinny  kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 30.11.2022

Podczas trwania kursu uczestnicy zapoznają się z cyfrową bazą materiałów i pomocy dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego.

Digital storytelling – cyfrowa historyjka na lekcji języka obcego

Digital storytelling – cyfrowa historyjka na lekcji języka obcego

25 godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 30.09.2022

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z aplikacjami cyfrowymi umożliwiającymi tworzenie krótkich, interaktywnych historyjek w języku angielskim.

"Cyfrowe opowieści lub cyfrowe opowiadania to sposób tworzenia spójnej cyfrowej opowieści z wykorzystaniem narzędzi, które oferuje Internet i media cyfrowe. Odbywa się̨ on za pomocą̨ nowoczesnych technologii pozwalających na swobodne manipulowanie zarówno obrazem, jak i dźwiękiem"

"Digital story telling", Stanisław Dylak

„Zwinne rączki” - podstawy teoretyczne oraz praktyczne terapii ręki w przedszkolu.
Anna Danielczuk

„Zwinne rączki” - podstawy teoretyczne oraz praktyczne terapii ręki w przedszkolu.

Przedmiotem kursu jest poznanie właściwych technik wspomagania rozwoju dzieci poprzez
usprawnianie motoryki małej.


Uczestnicy kursu:
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, pragnących
wzbogacić swój warsztat pracy.


Dostęp do materiałów kursowych jest bezpłatny.


Cel kursu:
Poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw terapii ręki w przedszkolu. 


Organizacja kursu:
Kurs składa się z 4 modułów.

Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu.
Agnieszka BąbczyńskaEmilia Łapińska

Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu.

20 - godzinny kurs e-learningowy, przeznaczony jest dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz tych wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metodyki wychowania fizycznego w przedszkolu.

Rozpoczęcie kursu: 5 stycznia 2023 roku.

Zapisy: od 3 stycznia 2033 r.

Prowadzące kurs: Agnieszka Bąbczyńska i Emilia Łapińska

Edukacja zdrowotna w szkole.
Emilia Łapińska

Edukacja zdrowotna w szkole.

Edukacja zdrowotna w integralnym ujęciu szkolnej edukacji spełnia bardzo ważną rolę. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami  związanymi ze zdrowiem oraz społecznym kontekstem zdrowia i zachowań zdrowotnych.

Program kursu:

Moduł 1. Edukacja zdrowotna w szkole:

1. Edukacja zdrowotna jako proces.

2. Obszary realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach.

3. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej – Przedszkole,.

- Zadania przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej,

- Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego (edukacja zdrowotna),

- Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w przedszkolu,

4. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej - Szkoła podstawowa: klasy I–III

- Cele kształcenia – wymagania ogólne edukacja wczesnoszkolna,

- Treści nauczania – wychowanie fizyczne dotyczące edukacji zdrowotnej,

- Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w edukacji wczesnoszkolnej.

5. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej – Szkoła podstawowa: klasy IV–VIII.

- Cele kształcenia – wymagania ogólne szkoła podstawowa: klasy IV-VIII,

- Treści kształcenia – wychowanie fizyczne dotyczące edukacji zdrowotnej,

- Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

6. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej – Liceum ogólnokształcące, Technikum.

- Cele kształcenia – wymagania ogólne Liceum Ogólnokształcące, Technikum,

-Treści nauczania – wymagania szczegółowe wychowanie fizyczne dotyczące edukacji zdrowotnej: Liceum ogólnokształcące, Technikum.

-Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum.

7. Kształtowanie umiejętności w zakresie metodyki realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.

8. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną.

Moduł 2. Aktywność fizyczna jako element edukacji zdrowotnej.

1. Aktywność fizyczna – podstawowe pojęcia.

2. Pomiar aktywności fizycznej.

3. Rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci i młodzieży. 

4. Aktywność fizyczna wśród dzieci i młodzieży w świetle badań. 

5. Trendy w zakresie uczestnictwa dzieci i młodzieży w aktywności fizycznej. 

6. Aktywność fizyczna w szkole, na różnych etapach edukacyjnych – zapobieganie nadwadze i otyłości.

Moduł 3. Zdrowe żywienie jako element edukacji zdrowotnej.

1. Definicja pojęcia „zdrowe żywienie” i zasady prawidłowego żywienia. 

2. Wybory żywieniowe.

3. Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży w świetle badań. 

4. Diagnoza stanu wyjściowego w zakresie żywienia w szkole. 

5. Postrzeganie dziecka z nadwagą lub otyłością w społeczności szkolnej. 

6.Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnego ciała u dzieci i młodzieży.

7. Zdrowe żywienie w szkole – zapobieganie nadwadze i otyłości dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb rozwojowych. 

Kurs 10 –cio godzinny.

Zapisy od 02.11.2022 r. 

Kurs rozpoczyna się 05.11.2022 r.

Zakończenie kursu 30.11.2022 r.

Zdalne nauczanie na platformie Microsoft Office365 – podstawowa obsługa platformy w zakresie prowadzenia nauki zdalnej Teams, Forms, OneDrive, Sway - gr.2-2023
Jerzy Okrasiński

Zdalne nauczanie na platformie Microsoft Office365 – podstawowa obsługa platformy w zakresie prowadzenia nauki zdalnej Teams, Forms, OneDrive, Sway - gr.2-2023

Celem szkolenia online jest wstępne przygotowanie kadry pedagogicznej do sprawnego posługiwania się aplikacjami platformy Office 365 w edukacji zdalnej: Teams, OneDrive, Sway.

Dostępność szkolenia:

-> od 10 marca 2023 r.
-> do 20 marca 2023 r.

Szkolenie obejmuje 5 godzin  pracy opartej na filmach instruktażowych zakładających ćwiczenia własne uczestników szkolenia wg zawartych w filmach instrukcji.

Uczestnik szkolenia może doskonalić swoje umiejętności wybierając tylko te tematy, które interesują lub skorzystać z wszystkich tutoriali w kolejności w jakiej są zamieszczone.

Autor szkolenia: Jerzy Okrasiński

 Sway, Forms i One Drive - narzędzia przydatne w nauczaniu zdalnym na platformie Office 365 (proste tworzenie witryn, prezentacji, kart pracy - bez obsługi aplikacji Teams) 4/2022

Sway, Forms i One Drive - narzędzia przydatne w nauczaniu zdalnym na platformie Office 365 (proste tworzenie witryn, prezentacji, kart pracy - bez obsługi aplikacji Teams) 4/2022

Przedstawiam Państwu 3 niezwykle pomocne aplikacje, do których użytkownicy Teams'a mają dostęp.

Forms pozwoli Państwu szybko przygotowywać ankiety i testy do wykonania zarówno online jak i pisemnie po wydrukowaniu wcześniej przygotowanych formularzy.

OneDrive jest zawsze dostępnym dosyć pojemnym dyskiem w chmurze, na którym możecie Państwo gromadzić materiały potrzebne do zajęć, a następnie szybko udostępniać uczniom lub innym nauczycielom.

Sway zaś, to ciekawy program do wykonania szybkich prezentacji. Można też go używać do prac grupowych online lub w klasie. Wiele osób może wspólnie wypracowywać jeden dokument do dyskusji lub oceny. Prezentację Sway'a można udostępniać innym osobom z prawem do edycji lub tylko do przeglądania. Można także zmieścić go na stronie internetowej - będzie to ciekawa forma podzielenia się efektami pracy grupy ze społecznością odwiedzających witrynę internautów.

Dostępność szkolenia:
12 listopada - 17 stycznia 2023 r.

Szkolenie obejmuje 3 godziny  pracy opartej na filmach instruktażowych zakładających ćwiczenia własne uczestników szkolenia wg zawartych w filmach instrukcji.

Uczestnik szkolenia może doskonalić swoje umiejętności wybierając tylko te tematy, które interesują lub skorzystać z wszystkich tutoriali w kolejności w jakiej są zamieszczone.

Autor szkolenia: Jerzy Okrasiński

Sieć współpracy - włączamy myślenie komputacyjne (II sem.)
Jerzy Okrasiński

Sieć współpracy - włączamy myślenie komputacyjne (II sem.)

Wszystkich chętny nauczycieli do rozwijania myślenia komputacyjnego u swoich uczniów zachęcam do udziału w sieci e-learningowej poświęconej temu zagadnieniu. Udział mogą brać zarówno nauczyciele klas 1-3, jak i wszyscy inni zainteresowani tematem.

Mam nadzieję, że ta forma będzie wygodnym dla Państwa miejscem doskonalenia. Jej elektroniczna postać, dostępna o każdej porze i w każdym miejscu powinna dać Państwu dużo swobody w organizowaniu swego czasu na samokształcenie.

Okresy działania sieci:

1 marca 2023 - 10 czerwca 2023

Nowe tematy z materiałami do samokształcenia i ewentualnej dyskusji będą publikowane pierwszego dnia każdego miesiąca działania sieci.

Wymiar godzin: 8

Efektywne, pozytywne i krytyczne uczenie się
Joanna Ciesielska

Efektywne, pozytywne i krytyczne uczenie się

Szkolenie dla nauczycieli VIII LO w Białymstoku w ramach wspomagania (20h).

17.04. - 24.05. 2023 r.

Zapisy od 20. 03. 2023 r.

Sieć współpracy "Włączamy myślenie komputacyjne"
Jerzy Okrasiński

Sieć współpracy "Włączamy myślenie komputacyjne"

Wszystkich chętny nauczycieli do rozwijania myślenia komputacyjnego u swoich uczniów zachęcam do udziału w sieci e-learningowej poświęconej temu zagadnieniu. Udział mogą brać zarówno nauczyciele klas 1-3, jak i wszyscy inni zainteresowani tematem.

Mam nadzieję, że ta forma będzie wygodnym dla Państwa miejscem doskonalenia. Jej elektroniczna postać, dostępna o każdej porze i w każdym miejscu powinna dać Państwu dużo swobody w organizowaniu swego czasu na samokształcenie.

Okresy działania sieci:

1 marca 2023 - 10 czerwca 2023

Nowe tematy z materiałami do samokształcenia i ewentualnej dyskusji będą publikowane pierwszego dnia każdego miesiąca działania sieci.

Wymiar godzin: 8

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego. TIK na jezyku obcym.
Barbara Osipczuk

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego. TIK na jezyku obcym.

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy.

Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania języka rosyjskiego.

Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.

Edukacja włączająca –uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi  w szkole ogólnodostępnej
Anna Gawryluk

Edukacja włączająca –uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, specjalistów, terapeutów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i wszystkich zainteresowanych, którzy chcą pogłębić wiedzę i podnieść kompetencje w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Kalendarz i specyfika Wielkiego Postu w Cerkwi prawosławnej - realizacja tematyki na lekcjach religii prawosławnej (III edycja)
Mirosława Pietkiewicz

Kalendarz i specyfika Wielkiego Postu w Cerkwi prawosławnej - realizacja tematyki na lekcjach religii prawosławnej (III edycja)

Kurs (26 godz.) adresowany jest do nauczycieli religii prawosławnej. Jest to trzecia edycja kursu zdalnego o Wielkim Poście. Obejmuje on zagadnienia związane z realizacją tematyki wielkopostnej w Cerkwi prawosławnej. Zawiera materiały i informacje, dotyczące specyfiki kalendarza Wielkiego Postu, modlitw, nabożeństw.
 
Zapisy od 10 lutego 2023 r.

Termin kursu: 10 lutego 2023 r. - 23 kwietnia 2023 r.

Prowadzący: Mirosława Pietkiewicz 

Podstawy treningu funkcjonalnego
Emilia Łapińska

Podstawy treningu funkcjonalnego

Trening funkcjonalny to rodzaj intensywnych ćwiczeń, których celem jest wszechstronne wzmocnienie mięśni bez rozbudowywania masy mięśniowej. Polega na imitowaniu ruchów, które wykonujemy na co dzień przy zwykłych czynnościach, ale w szybszym tempie i z wieloma powtórzeniami.

Tematyka kursu:

1. Definicja treningu funkcjonalnego.

2. Rozgrzewka w treningu funkcjonalnym.

3. Trening bazowy.

4. Trening z ciężarem własnego ciała.

5. Trening ze sprzętem funkcjonalnym.

10-cio godzinny kurs e-learningowy.

Zapisy od 15.03.2023 r. na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl 

Czas trwania kursu: 20.03.2023 - 15.04.2023

Nowy awans zawodowy nauczyciela.
Emilia Łapińska

Nowy awans zawodowy nauczyciela.

Zmiany w procedurze awansu zawodowego zostały wprowadzone dość nagle i obejmują duży obszar – zmianę definicji, likwidację niektórych stopni, wprowadzenie odmiennej ścieżki awansu. 

15-to godzinny kurs e-learningowy jest przeznaczony zarówno dla tych nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego i potrzebują informacji o przepisach przejściowych, jak również dla tych, którzy dopiero rozpoczynają awans zawodowy. 

W kursie omówione są wymagania, jakie musi spełnić nauczyciel początkujący lub mianowany, by osiągnąć kolejny stopień awansu, jak musi przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego czy egzaminacyjnego oraz jakie są procedury odwołania od decyzji komisji, a także kim jest mentor, i jakie są jego obowiązki.

Zapisy od 15.02.2023 r. na Internetowej Platformie Obsługi https://ipo.modm.edu.pl 

Czas trwania kursu: 20.02.2023 - 15.03.2023 

Pozytywna edukacja i uważność- "szczęśliwa szkoła"
Justyna Madeja

Pozytywna edukacja i uważność- "szczęśliwa szkoła"

Ten kurs online zawiera kilka praktycznych narzędzi psychologicznych, zajęć i medytacji, z których będziecie Państwo mogli korzystać wraz  ze swoimi uczniami, kolegami z pracy oraz w życiu prywatnym. Podczas kursu dowiecie się Państwo, jak zintegrować edukację pozytywną na swoich lekcjach i w środowisku szkolnym. Pozytywna edukacja to nowy holistyczny paradygmat edukacyjny inspirowany zasadami psychologii pozytywnej i praktyką uważności, który koncentruje się na dobrym samopoczuciu i świadomości w całym procesie uczenia się. W trakcie kursu dowiecie się Państwo, jak wspierać tworzenie pozytywnych relacji, budowanie pozytywnych emocji, zwiększanie zaangażowania, zwiększanie osobistej odporności i ćwiczenie swoich mocnych stron.

Prowadzące: Justyna Madeja i Katarzyna Dral  

Zapisy od 04 maja 2022

Start kursu: 16 maja 2022

 Serdecznie zapraszamy!