Dostępne kursy

Wspieranie ucznia przed egzaminem z matematyki. Egzamin ósmoklasisty 2022.
Ketty Kołomyjska

Wspieranie ucznia przed egzaminem z matematyki. Egzamin ósmoklasisty 2022.

Kurs e-learningowy w ramach sieci współpracy nauczycieli matematyki. Materiały do powtórek przed egzaminem ósmoklasisty.

Zapisy od 01.02.2022-28.02.2022r.
Początek: 15.02.2022, zakończenie: 15.06.2022r.
Serdecznie zapraszam.

Ketty Kołomyjska

Egzamin maturalny z języka niemieckiego w roku 2022- przypomnienie najważniejszych zmian w wymaganiach obowiązujących na egzaminie maturalnym
Justyna Madeja

Egzamin maturalny z języka niemieckiego w roku 2022- przypomnienie najważniejszych zmian w wymaganiach obowiązujących na egzaminie maturalnym

Egzamin maturalny z języka niemieckiego w roku 2022- przypomnienie najważniejszych zmian w wymaganiach obowiązujących na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego. Przykłady ćwiczeń wspierających nabywanie niezbędnych umiejętności na egzaminie maturalnym. Szkolenie wraz z materiałami metodycznymi ma zapewnić nauczycielom wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego, oraz treści z lat poprzednich, które należy powtórzyć.

Zapisy od 01.10. 2021 do 21.10.2021. Start: 22.10.2021. Kurs e-learningowy

Serdecznie zapraszam!

Prowadząca Justyna Madeja

Język angielski. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.

Język angielski. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.

Szkolenie ma na celu  przekazanie informacji na temat zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 2021.

Start szkolenia 15.02.2021

Zapisy od 31. 01. 2021 r.

Język angielski. Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 r.

Język angielski. Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 r.

Szkolenie ma na celu  przekazanie informacji na temat zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w 2021

Start szkolenia 22.02.2021

Zapisy od 31. 01. 2021 r.

Gry i zabawy integrujące zespół klasowy.
Emilia Łapińska

Gry i zabawy integrujące zespół klasowy.

Program kursu:

1. Gry i zabawy integrujące uczniów - wprowadzenie.

2. Gry i zabawy na powitanie.

3. Gry i zabawy integrujące w kl. 1-3 Szkoły Podstawowej.

4. Gry i zabawy integrujące w kl. 4-8 Szkoły Podstawowej.

5. Gry i zabawy integrujące w szkole średniej.

6. Gry i zabawy integrujące w plenerze.

Kurs 10 –cio godzinny.

Zapisy od 05.05.2022 r. 

Kurs rozpoczyna się 20.05.2022 r.

 

Pozytywna edukacja i uważność- "szczęśliwa szkoła"
Justyna Madeja

Pozytywna edukacja i uważność- "szczęśliwa szkoła"

Ten kurs online zawiera kilka praktycznych narzędzi psychologicznych, zajęć i medytacji, z których będziecie Państwo mogli korzystać wraz  ze swoimi uczniami, kolegami z pracy oraz w życiu prywatnym. Podczas kursu dowiecie się Państwo, jak zintegrować edukację pozytywną na swoich lekcjach i w środowisku szkolnym. Pozytywna edukacja to nowy holistyczny paradygmat edukacyjny inspirowany zasadami psychologii pozytywnej i praktyką uważności, który koncentruje się na dobrym samopoczuciu i świadomości w całym procesie uczenia się. W trakcie kursu dowiecie się Państwo, jak wspierać tworzenie pozytywnych relacji, budowanie pozytywnych emocji, zwiększanie zaangażowania, zwiększanie osobistej odporności i ćwiczenie swoich mocnych stron.

Prowadzące: Justyna Madeja i Katarzyna Dral  

Zapisy od 04 maja 2022

Start kursu: 16 maja 2022

 Serdecznie zapraszamy!

Gry i zabawy edukacyjne aktywizujące uczniów
Emilia Łapińska

Gry i zabawy edukacyjne aktywizujące uczniów

Program kursu:

1. Charakterystyka ucznia kl I-III, kl. IV - VIII i nastolatka.

2. Uczeń i jego potrzeby.

3. Sytuacje wymagające aktywizacji uczniów.

4. Zabawy aktywizujące uczniów.

5. Metody aktywizujące.

6. Gry i zabawy na słowa.

7. Projekt jako forma  aktywizacji ucznia.

8. Aktywizacja poprzez ruch i muzykę.

9. Multimedia jako narzędzie aktywizujące ucznia.

Kurs 10 –cio godzinny.

Zapisy od 15.04.2022 r. 

Kurs rozpoczyna się 05.05.2022 r.

Kurs kończy się 30.05.2022 r.

Doskonalenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
Joanna Ciesielska

Doskonalenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Kurs dla nauczycieli VIII LO w Białymstoku w ramach wspomagania.

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji cyfrowych przydatnych zarówno w edukacji stacjonarnej, jak i hybrydowej.

Dostęp od 1.10. 21- 30.05. 2022 r.

Zapisy od 6. 09. 2021 r.

Sukces edukacyjny a rozwój niezbędnych umiejętności we współczesnym świecie.
Ketty KołomyjskaMonika Zaleska-Szczygieł

Sukces edukacyjny a rozwój niezbędnych umiejętności we współczesnym świecie.

Kurs upowszechniający wiedzę na temat kompetencji kluczowych oraz ich kształtowania w przedszkolu. 

Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Justyna Madeja

Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Celem sieci współpracy nauczycieli języka niemieckiego na platformie jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; będziemy sygnalizować i rozwiązywać problemy związane z nauczaniem języka niemieckiego. Uczestnicy będą mieli dostęp do nowych, ciekawych materiałów aktywizujących i motywujących uczniów do nauki, a także indywidualizujących pracę z uczniami przygotowującymi się do egzaminów zewnętrznych.

Serdecznie zapraszam! 

Zapisy od 01.12.2021

Justyna Madeja

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego.
Barbara Osipczuk

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego.

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy.

Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania języka rosyjskiego.

Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.

 Polonista wobec współczesnych problemów jezykoznawczych. cz.II.
Grazyna Dawidowicz

Polonista wobec współczesnych problemów jezykoznawczych. cz.II.

Kurs zdalny:   Polonista wobec  współczesnych problemów językoznawstawa  obejmuje cztery moduły oraz ewaluację. Każdy z nich  zawiera wykład badacza oraz propozycje materiałów do wykorzystania na lekcjach. 

Celem kursu  jest zaprezentowanie nauczycielom wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa, które będą mogli wykorzystać w swojej praktyce dydaktycznej.
Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu będzie wypełnienie kwestionariusza danych osobowych, ankiety ewaluacyjnej. 

 I moduł: Wątki ekologiczne w literaturze pozytywistycznej i młodopolskiej- wykład dr  Dariusz Piechota, UwB;

II moduł: Sprawności komunikacyjne i językowe dzieci i młodzieży w perspektywie bilingwalnej oraz pocovidowej – wykład dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB;

III moduł: Kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego- wykład dr hab. Barbara Czarnecka.

IV moduł: Blogosfera i plotki jako  zjawisko socjologiczne modeli, komunikacji- wykład dr Anetta Strawińska UwB. 

 Początek kursu dnia 25  kwietnia 2022.

Zapisy na kurs zostaną rozpoczęte 14 kwietnia 2022 roku.   Zamkniecie kursu odbędzie się 17 czerwca 2022 roku. 

Game-based learning czyli jak wykorzystać gry w kształceniu językowym

Game-based learning czyli jak wykorzystać gry w kształceniu językowym

W trakcie trwanie 10-cio godzinnego szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką wykorzystania gier komputerowych w nuaczaniu i uczeniu się języka angielskiego

Start szkolenia 17.01.2022

Projektowanie testów, prezentacji i quizów do pracy stacjonarnej i zdalnej z uczniami na lekcjach języka angielskiego

Projektowanie testów, prezentacji i quizów do pracy stacjonarnej i zdalnej z uczniami na lekcjach języka angielskiego

W trakcie trwanie 10-cio godzinnego szkolenia uczestnicy zapoznają się z narzędziami online umożliwiającymi tworzenie materiałów dydaktycznych na zajęcia z języka obcego.

Start szkolenia 03.01.2022

Innowacyjne metody w nauczaniu języka angielskiego – metoda projektu internetowego

Innowacyjne metody w nauczaniu języka angielskiego – metoda projektu internetowego

W trakcie 10-cio godzinnego szkolenia uczestnicy zapoznają się z założeniami metody projektu internetowego tzw. webquestu.

Start szkolenia 29.11.2021

Przegląd narzędzi i aplikacji TIK przydatnych w nauczaniu języka angielskiego

Przegląd narzędzi i aplikacji TIK przydatnych w nauczaniu języka angielskiego

W trakcie trwanie 10-cio godzinnego szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania aplikacji internetowych na zajęciach z języka obcego.

Start szkolenia 18.11.2021

 Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

25- godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 01.12.2021.

Prowadzący: Małgorzata Lech, Mariusz Truszkowski

TIK w nauczaniu języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Lech

TIK w nauczaniu języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego etapu edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą stosować narzędzia TIK na lekcjach oraz w pracy własnej. 

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 25 godzin dydaktycznych

Start kursu: 15.03.2021

Sway, Forms i One Drive - narzędzia przydatne w nauczaniu zdalnym na platformie Office 365 (proste tworzenie witryn, prezentacji, kart pracy - bez obsługi aplikacji Teams) 3/2022
Jerzy Okrasiński

Sway, Forms i One Drive - narzędzia przydatne w nauczaniu zdalnym na platformie Office 365 (proste tworzenie witryn, prezentacji, kart pracy - bez obsługi aplikacji Teams) 3/2022

Celem szkolenia online jest przygotowanie kadry pedagogicznej do sprawnego posługiwania się aplikacjami platformy Office 365 w edukacji zdalnej: Teams, OneDrive, Sway:

Dostępność szkolenia:
26 kwietnia - 9 maja 2022 r.

Szkolenie obejmuje 3 godziny  pracy opartej na filmach instruktażowych zakładających ćwiczenia własne uczestników szkolenia wg zawartych w filmach instrukcji.

Uczestnik szkolenia może doskonalić swoje umiejętności wybierając tylko te tematy, które interesują lub skorzystać z wszystkich tutoriali w kolejności w jakiej są zamieszczone.

Autor szkolenia: Jerzy Okrasiński

Pakiet materiałów związanych ze zmianami standardów wymagań egzaminacyjnych na maturze z informatyki - na podstawie materiałów ORE

Pakiet materiałów związanych ze zmianami standardów wymagań egzaminacyjnych na maturze z informatyki - na podstawie materiałów ORE

Pakiet materiałów związanych ze zmianami standardów wymagań egzaminacyjnych na maturze z informatyki - na podstawie materiałów ORE

Edukacja włączająca –uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi  w szkole ogólnodostępnej
Anna Gawryluk

Edukacja włączająca –uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, specjalistów, terapeutów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i wszystkich zainteresowanych, którzy chcą pogłębić wiedzę i podnieść kompetencje w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Wielki Post w Cerkwi Prawosławnej - realizacja tematyki na lekcjach religii prawosławnej (II edycja)
Mirosława Pietkiewicz

Wielki Post w Cerkwi Prawosławnej - realizacja tematyki na lekcjach religii prawosławnej (II edycja)

Kurs (26 godz.) adresowany jest do nauczycieli religii prawosławnej. Jest to druga edycja kursu zdalnego o Wielkim Poście. Obejmuje on zagadnienia związane z realizacją tematyki wielkopostnej w Cerkwi prawosławnej. Zawiera materiały i informacje, dotyczące specyfiki kalendarza Wielkiego Postu, modlitw, nabożeństw.
 
Zapisy na Platformie Moodle od 2 marca 2022 r.

Termin kursu: 9 marca 2022 r. - 11 maja 2022 r.

Prowadzący: Mirosława Pietkiewicz