Dostępne kursy

Proza i poezja o II wojnie światowej na lekcjach j. polskiego w szkole ponadpodstawowej
Katarzyna Nurkowska

Proza i poezja o II wojnie światowej na lekcjach j. polskiego w szkole ponadpodstawowej

Proza i poezja o II wojnie światowej na lekcjach j. polskiego w szkole ponadpodstawowej m.in. Herling – Grudziński, Borowski, Baczyński, Różewicz, Miłosz.... Wykłady nauczycieli akademickich.

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w 2023 r.
Joanna Ciesielska

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w 2023 r.

Szkolenie adresowane do wychowawców klas maturalnych, nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego(30 h).

Zapisy: od 25.08.2022 r.

Czas trwania: 2.09.- 14.11.2022 r.

Historia. Egzamin maturalny w 2023 r.
Joanna CiesielskaKatarzyna Szczęsnowicz

Historia. Egzamin maturalny w 2023 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat egzaminu maturalnego z historii w 2023 r. (15h).

Zapisy: od 25.08.2022 r.

Czas trwania: 2.09.-2.11.2022 r.

Fizyka. Egzamin maturalny w 2023 r.
Joanna Ciesielska

Fizyka. Egzamin maturalny w 2023 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat egzaminu maturalnego z fizyki w 2023 r. (15h).

Zapisy: od 30.08.2022 r.

Czas trwania: 2.09.- 14.11.2022 r.

Chemia. Egzamin maturalny w 2023 r.
Joanna CiesielskaAneta Wilczewska

Chemia. Egzamin maturalny w 2023 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat egzaminu maturalnego z chemii w 2023 r. (15h).

Zapisy: od 31.08.2022 r.

Czas trwania: 2.09.- 2.11.2022 r.

Geografia. Egzamin maturalny w 2023 r.
Joanna Ciesielska

Geografia. Egzamin maturalny w 2023 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat egzaminu maturalnego z geografii w 2023 r. (15h).

Zapisy: od 30.08.2022 r.

Czas trwania: 2.09.- 14.11.2022 r.

Historia i teraźniejszość. Zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej
Joanna CiesielskaKatarzyna Szczęsnowicz

Historia i teraźniejszość. Zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat nowego przedmiotu historia i teraźniejszość. (30h).

Zapisy: od 25.08.2022 r.

Czas trwania: 2.09.-24.10.2022 r.

Plan kursu

Cyfrowe pomoce dydaktyczne na lekcje języka obcego – przegląd stron www i aplikacji

Cyfrowe pomoce dydaktyczne na lekcje języka obcego – przegląd stron www i aplikacji

25 godzinny  kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 30.11.2022

Podczas trwania kursu uczestnicy zapoznają się z cyfrową bazą materiałów i pomocy dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego.

Digital storytelling – cyfrowa historyjka na lekcji języka obcego

Digital storytelling – cyfrowa historyjka na lekcji języka obcego

25 godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 30.09.2022

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z aplikacjami cyfrowymi umożliwiającymi tworzenie krótkich, interaktywnych historyjek w języku angielskim.

"Cyfrowe opowieści lub cyfrowe opowiadania to sposób tworzenia spójnej cyfrowej opowieści z wykorzystaniem narzędzi, które oferuje Internet i media cyfrowe. Odbywa się̨ on za pomocą̨ nowoczesnych technologii pozwalających na swobodne manipulowanie zarówno obrazem, jak i dźwiękiem"

"Digital story telling", Stanisław Dylak

 Bajki, które leczą - podstawy bajkoterapii w przedszkolu.
Anna Danielczuk

Bajki, które leczą - podstawy bajkoterapii w przedszkolu.Program kursu:
  1. Pojęcie i cele bajkoterapii.
  2. Rola bajek w życiu dziecka.
  3. Przyczyny lęków u dzieci.
  4. Objawy lęku u dzieci.
  5. Zasady postępowania w sytuacji przeżywania przez dziecko lęku.
  6. Rola baśni w skutecznej terapii oraz walce z lękami dzieci.
  7. Cele i zasady wprowadzania bajek terapeutycznych na zajęcia z dziećmi.
  8. Przykłady bajek terapeutycznych.

Kurs w formie e-learningowej. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle).
Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Pierwsza pomoc przedmedyczna i zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń.
Emilia Łapińska

Pierwsza pomoc przedmedyczna i zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń.

Pierwsza pomoc to nie tylko moralny obowiązek udzielania pomocy ale i również kwestia prawna. Każdy z nas ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy w miarę posiadanych możliwości oraz umiejętności. Oprócz znajomości zasad pierwszej pomocy przedmedycznej ważna jest również wiedza z zakresu zasad postępowania w przypadku zagrożeń. 

Program szkolenia:

1. Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

2. "Łańcuch przeżycia"

3. Podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

4. Algorytm postępowania z poszkodowanym:

- ocena bezpieczeństwa,

- ocena przytomności,

- udrożnienie dróg oddechowych,

- sprawdzenie oddechu,

- wezwanie pomocy,

5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem AED w dobie COVID-19

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlęcia

6. Postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych.

7. Postępowanie przy omdleniu.

8. Postępowanie przy drgawkach.

9. Postępowanie przy duszności

10. Postępowanie przy cukrzycy

11. Postępowanie przy bólu w klatce piersiowej

12. Postępowanie przy urazach:

- złamanie

- skręcenie

- uraz oka

- uraz czaszki,

- uraz żuchwy,

- uszkodzenie gałki ocznej

- urazy kręgosłupa

13. Postępowanie przy krwawieniach i krwotokach

14. Zadławienie:

- Algorytm postępowania – dorośli

- Algorytm postępowania –  dzieci poniżej pierwszego roku życia

- Algorytm postępowania – dzieci powyżej pierwszego roku życia

15. Postępowanie przy oparzeniach

- stopnie oparzeń

- oparzenia chemiczne

- oparzenia elektryczne

16. Postępowanie przy porażeniu prądem.

17. Postępowanie przy użądleniach i ukąszeniach.

18. Postępowanie przy wychłodzeniu.

19. Postępowanie przy podtopieniu.

20. Zasady postępowania w przypadku wystąpienie zagrożeń:

- powódź, 

- huragan,

- śnieżyca - zamieć,

Toksyczne Środki Przemysłowe (TSP),

- Zagrożenia środkami biologicznymi,

- Organizacja likwidacji skutków użycia środków biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych.

- pożar,

-  Skażenia promieniotwórczego (radiacyjnego),

- Katastrofy budowlane,

21. Jak się zachować w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym?

22. Postępowanie wobec zagrożeń w czasie wojny. 

- Prawnomiędzynarodowa ochrona ludności cywilnej.

- Postępowanie ludności w obszarze rażenia bronią konwencjonalną.

- Postępowanie ludności na terenie zagrożonym działaniem broni masowego rażenia.

- Ewakuacja III stopnia.

- Indywidualne środki ochrony.

- Zbiorowe środki ochrony.

Kurs 20 –to godzinny.

Zapisy od 01.10.2022 r. 

Kurs rozpoczyna się 05.10.2022 r.

Zakończenie kursu 05.11.2022 r.

Sieć współpracy "Włączamy myślenie komputacyjne"
Jerzy Okrasiński

Sieć współpracy "Włączamy myślenie komputacyjne"

Wszystkich chętny nauczycieli do rozwijania myślenia komputacyjnego u swoich uczniów zachęcam do udziału w sieci e-learningowej poświęconej temu zagadnieniu. Udział mogą brać zarówno nauczyciele klas 1-3, jak i wszyscy inni zainteresowani tematem.

Mam nadzieję, że ta forma będzie wygodnym dla Państwa miejscem doskonalenia. Jej elektroniczna postać, dostępna o każdej porze i w każdym miejscu powinna dać Państwu dużo swobody w organizowaniu swego czasu na samokształcenie.

Okresy działania sieci:

1 października 2022 - 10 stycznia 2023

Nowe tematy z materiałami do samokształcenia i ewentualnej dyskusji będą publikowane pierwszego dnia każdego miesiąca działania sieci.

Wymiar godzin: 8

 Uczeń z kraju objętego wojną. Jak pomóc? 4/2022
Jerzy Okrasiński

Uczeń z kraju objętego wojną. Jak pomóc? 4/2022

Ze strefy działań wojennych za wschodnią granicą przybyło już do nas wielu uczniów. Z pewnością nie jest to zjawisko już zakończone. Dzieci, którym udało się uciec często dźwigają przeżycia, których my dorośli nigdy nie chcielibyśmy doświadczyć. Zachęcam więc Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi na dosłownie kilku slajdach ważnymi treściami z zakresu pomocy takim uczniom oraz obejrzenia dwóch filmików z poradami osób doświadczonych w temacie pracy z ludźmi po traumatycznych przeżyciach.

Szkolenie trwa 3 godziny i można realizować je etapami.

Szkolenie dostępne jest w dniach:
15-25 września 2022 r.

Pakiet materiałów związanych ze zmianami standardów wymagań egzaminacyjnych na maturze z informatyki - na podstawie materiałów ORE

Pakiet materiałów związanych ze zmianami standardów wymagań egzaminacyjnych na maturze z informatyki - na podstawie materiałów ORE

Pakiet materiałów związanych ze zmianami standardów wymagań egzaminacyjnych na maturze z informatyki - na podstawie materiałów ORE