Dostępne kursy

Biologia- zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2022
Ketty KołomyjskaMonika Zaleska-Szczygieł

Biologia- zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2022

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2022 wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkolenie wraz z materiałami metodycznymi ma zapewnić nauczycielom wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych  w zadaniach egzaminacyjnych z biologii oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć przed egzaminem.

Kurs E-learningowy  trwający od  10 września do 16 października 2021

Zapraszam

 Monika Zaleska- Szczygieł

Nearpod jako platforma do tworzenia materiałów interaktywnych
Joanna Ciesielska

Nearpod jako platforma do tworzenia materiałów interaktywnych

Szkolenie będące uzupełnieniem części warsztatowej Narzędzia usprawniające naukę stacjonarną i zdalną – platforma Nearpod (6 i 20.10. 2021 r., godz. 16:00-20:00), na której uczestnicy zapoznają się z platformą Nearpod, która umożliwia tworzenie interaktywnych, wirtualnych lekcji z każdego przedmiotu przydatnych w klasie oraz podczas zdalnego nauczania.

Dostęp: 27.09.-29.10.2021 r.

Zapisy od 6.09.2021 r.

Monitorowanie i ocenianie w edukacji zdalnej i hybrydowej
Joanna Ciesielska

Monitorowanie i ocenianie w edukacji zdalnej i hybrydowej

Ocenianie powinno służyć poprawie uczenia się uczniów i sprawiać, że nauczyciel może modyfikować zaplanowane działania lekcyjne, a uczeń otrzymywać informację na temat tego, jak się uczy. Kurs (30h) ma na celu przybliżenie tematyki monitorowania i oceniania postępów uczniów w edukacji zdalnej i hybrydowej.

15 XI 2021 r.  - 13 II 2022 r.

Zapisy: od 6 IX 2021 r.

Doskonalenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
Joanna Ciesielska

Doskonalenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Kurs dla nauczycieli VIII LO w Białymstoku w ramach wspomagania.

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji cyfrowych przydatnych zarówno w edukacji stacjonarnej, jak i hybrydowej.

Dostęp od 1.10. 21- 30.05. 2022 r.

Zapisy od 6. 09. 2021 r.

Efektywność uczenia się z wykorzystaniem neurodydaktyki na różnych poziomach edukacji
Celina BorowskaJoanna Ciesielska

Efektywność uczenia się z wykorzystaniem neurodydaktyki na różnych poziomach edukacji

Celem kursu jest przybliżenie podstawowych pojęć neurodydaktyki w aspekcie zwiększenia efektywności uczenia się na różnych poziomach kształcenia. Przykładowe zagadnienia: zmiana paradygmatu edukacji, m-learning, znaczenie neurodydaktyki dla procesu nauczania i uczenia się, metody efektywnej nauki, myślenie krytyczne.

Liczba godzin: 30

Zapisy od 6. 09. 2021 r.

Czas trwania kursu: 10.01. 2021-1.03.2022 r.

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2022
Ketty Kołomyjska

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2022

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2022 wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkolenie wraz z materiałami metodycznymi ma zapewnić nauczycielom wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych z matematyki oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć przed egzaminem.

Kurs E-learningowy  trwający do 15.12.2021r.

( możliwość zapisu: od 01 do 14 października 2021)

Zapraszam, Ketty Kołomyjska.

TIK w nauczaniu języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Lech

TIK w nauczaniu języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego etapu edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą stosować narzędzia TIK na lekcjach oraz w pracy własnej. 

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 25 godzin dydaktycznych

Start kursu: 15.03.2021

Język angielski. Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 r.

Język angielski. Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 r.

Szkolenie ma na celu  przekazanie informacji na temat zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w 2021

Start szkolenia 22.02.2021

Zapisy od 31. 01. 2021 r.

Język angielski. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.

Język angielski. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.

Szkolenie ma na celu  przekazanie informacji na temat zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 2021.

Start szkolenia 15.02.2021

Zapisy od 31. 01. 2021 r.

Narzędzia online na lekcji języka angielskiego III - wykorzystanie aplikacji Edpuzzle

Narzędzia online na lekcji języka angielskiego III - wykorzystanie aplikacji Edpuzzle

W trakcie trwania 10-cio godzinnego e-szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania aplikacji Edpuzzle na zajęciach z języka angielskiego.

Start szkolenia i udostępnienie materiałów dydaktycznych - 13.05.2021 godz. 16:30

Narzędzia online na lekcji języka angielskiego II - wykorzystanie aplikacji Wordwall

Narzędzia online na lekcji języka angielskiego II - wykorzystanie aplikacji Wordwall

W trakcie trwania 10-cio godzinnego e-szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania aplikacji Wordwall na zajęciach z języka angielskiego.

Start szkolenia i udostępnienie materiałów dydaktycznych - 26.04.2021 godz. 16:30

Narzędzia online na lekcji języka angielskiego I - wykorzystanie aplikacji Seesaw

Narzędzia online na lekcji języka angielskiego I - wykorzystanie aplikacji Seesaw

W trakcie trwania 10-cio godzinnego e-szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania aplikacji Seesaw na zajęciach z języka angielskiego.

Start szkolenia i udostępnienie materiałów dydaktycznych - 12.04.2021 godz. 16:30

Wykorzystanie podcastów w kształtowaniu umiejętności słuchania ze zrozumieniem na lekcji języka angielskiego

Wykorzystanie podcastów w kształtowaniu umiejętności słuchania ze zrozumieniem na lekcji języka angielskiego

W trakcie trwania 10-cio godzinnego e-szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania tzw. podcastów w kształtowaniu umiejętności słuchania ze zrozumieniem na zajęciach z języka angielskiego. 

Start szkolenia i udostępnienie materiałów dydaktycznych - 11.03.2021 godz. 16:30

Multimedia w nauczaniu języka angielskiego – wykorzystanie aplikacji Kahoot na lekcji języka angielskiego

Multimedia w nauczaniu języka angielskiego – wykorzystanie aplikacji Kahoot na lekcji języka angielskiego

W trakcie trwanie 5-cio godzinnego kursu uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania aplikacji Kahoot na zajęciach z języka obcego.

Start kursu 14.01.2021, godz. 16:30

Tworzenie animowanych historyjek na lekcje języka angielskiego. Elementy storytellingu na lekcji języka angielskiego

Tworzenie animowanych historyjek na lekcje języka angielskiego. Elementy storytellingu na lekcji języka angielskiego

W trakcie trwanie 5-cio godzinnego kursu uczestnicy zapoznają się z aplikacjami służącymi do projektowania krótkich animowanych historii do wykorzystania na zajęciach z języka obcego.

Start kursu 10.12.2020, godz. 15:30

 Innowacyjne metody w nauczaniu języka angielskiego – metoda odwróconej klasy

Innowacyjne metody w nauczaniu języka angielskiego – metoda odwróconej klasy

25 godzinny kurs e-learningowy.

Adresaci kursu: Nauczyciele języka angielskiego

Data uruchomienia kursu: 01.12.2020

Zapisy na kurs: od 14.09.2020

Prowadzący: Mariusz Truszkowski

 Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
Małgorzata Lech

Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

25- godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 12.10.2020.

Prowadzący: Mariusz Truszkowski, Małgorzata Lech

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego
Barbara Osipczuk

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego

Celem sieci jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy.  Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania języka rosyjskiego. Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.

Zespół  zajmować się będzie problematyką związaną z nauczaniem języka rosyjskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.  Wypracowane i upowszechnione zostaną materiały, metody i autorskie środki dydaktyczne, pozwalające w ciekawy sposób zainteresować dzieci i  młodzież.

Office 365 w edukacji zdalnej - szkolenie podstawowe z obsługi platformy w zakresie nauczania na odległość - gr.6 2021
Jerzy Okrasiński

Office 365 w edukacji zdalnej - szkolenie podstawowe z obsługi platformy w zakresie nauczania na odległość - gr.6 2021

Celem szkolenia online jest przygotowanie kadry pedagogicznej do sprawnego posługiwania się aplikacjami platformy Office 365 w edukacji zdalnej: Teams, OneDrive, Sway:

Zapisy na szkolenie:
-> od 20 września 2021 r.

Dostępność szkolenia:
-> do 28 września 2021 r.

Szkolenie obejmuje 5 godzin  pracy opartej na filmach instruktażowych zakładających ćwiczenia własne uczestników szkolenia wg zawartych w filmach instrukcji.

Uczestnik szkolenia może doskonalić swoje umiejętności wybierając tylko te tematy, które interesują lub skorzystać z wszystkich tutoriali w kolejności w jakiej są zamieszczone.

Autor szkolenia: Jerzy Okrasiński

Pakiet materiałów związanych ze zmianami standardów wymagań egzaminacyjnych na maturze z informatyki - na podstawie materiałów ORE

Pakiet materiałów związanych ze zmianami standardów wymagań egzaminacyjnych na maturze z informatyki - na podstawie materiałów ORE

Pakiet materiałów związanych ze zmianami standardów wymagań egzaminacyjnych na maturze z informatyki - na podstawie materiałów ORE