Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w 2023 r.
Joanna Ciesielska

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w 2023 r.

Szkolenie adresowane do wychowawców klas maturalnych, nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego(30 h).

Zapisy: od 1.02.2023 r.

Czas trwania: 6.02.- 31.03.2023 r.

Historia. Egzamin maturalny w 2023 r.
Katarzyna Szczęsnowicz

Historia. Egzamin maturalny w 2023 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat egzaminu maturalnego z historii w 2023 r. (15h).

Zapisy: od 1.02.2023 r.

Czas trwania: 6..-31.03.2023 r.