Jak wykorzystać potencjał mózgu w nauczaniu- uczeniu się

Jak wykorzystać potencjał mózgu w nauczaniu- uczeniu się

Kurs e-learningowy 20-godzinny poświęcony "obsłudze mózgu".

Rozwój techniki, medycyny pozwala nam coraz lepiej zagłębiać się i poznawać struktury mózgu. Współpraca neurologów i dydaktyków  stworzyła nową dziedzinę nauki - neurodydaktykę.  Dziś w oparciu o dostępne badania można formułować ogólne wnioski, ponieważ wiadomo, co wspiera, a co blokuje proces uczenia się. Z punktu widzenia nauczycieli ma to zupełnie fundamentalne znaczenie - i co ważniejsze - pozwala spojrzeć na proces uczenia się zupełnie z innej perspektywy.  

Nasze zajęcia skierowane są nie tylko do nauczycieli, ale również rodziców, dziadków, sąsiadów. Odkrywając zakamarki struktur mózgowych, nauczymy się jak wykorzystać potencjał mózgu w procesach nauczania- uczenia się.

Monika Zaleska- Szczygieł