Game-based learning czyli jak wykorzystać gry w kształceniu językowym

Game-based learning czyli jak wykorzystać gry w kształceniu językowym

W trakcie trwanie 10-cio godzinnego szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką wykorzystania gier komputerowych w nuaczaniu i uczeniu się języka angielskiego

Start szkolenia 17.01.2022

Projektowanie testów, prezentacji i quizów do pracy stacjonarnej i zdalnej z uczniami na lekcjach języka angielskiego

Projektowanie testów, prezentacji i quizów do pracy stacjonarnej i zdalnej z uczniami na lekcjach języka angielskiego

W trakcie trwanie 10-cio godzinnego szkolenia uczestnicy zapoznają się z narzędziami online umożliwiającymi tworzenie materiałów dydaktycznych na zajęcia z języka obcego.

Start szkolenia 03.01.2022

Innowacyjne metody w nauczaniu języka angielskiego – metoda projektu internetowego

Innowacyjne metody w nauczaniu języka angielskiego – metoda projektu internetowego

W trakcie 10-cio godzinnego szkolenia uczestnicy zapoznają się z założeniami metody projektu internetowego tzw. webquestu.

Start szkolenia 29.11.2021

Przegląd narzędzi i aplikacji TIK przydatnych w nauczaniu języka angielskiego

Przegląd narzędzi i aplikacji TIK przydatnych w nauczaniu języka angielskiego

W trakcie trwanie 10-cio godzinnego szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania aplikacji internetowych na zajęciach z języka obcego.

Start szkolenia 18.11.2021

 Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

25- godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 01.12.2021.

Prowadzący: Małgorzata Lech, Mariusz Truszkowski

TIK w nauczaniu języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Lech

TIK w nauczaniu języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego etapu edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą stosować narzędzia TIK na lekcjach oraz w pracy własnej. 

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 25 godzin dydaktycznych

Start kursu: 15.03.2021