Dostępne kursy

Myślenie najważniejszą kompetencją człowieka
Monika Zaleska-Szczygieł

Myślenie najważniejszą kompetencją człowieka

Kurs "Myślenie najważniejszą kompetencją człowieka" porusza podstawowe zagadnienia z zakresu nerodydaktyki.  Kurs obejmuje 4 moduły, które pomogą Państwu m.in. określić "półkulowość" swoich uczniów, oraz w zgodzi z funkcjonowaniem mózgu dobrać właściwe metody i techniki pracy  .

Odwrócona lekcja- aktywny nauczyciel
Monika Zaleska-Szczygieł

Odwrócona lekcja- aktywny nauczyciel

Odwrócona lekcja t to metoda, która przenosi odpowiedzialność za proces uczenia z nauczyciela na ucznia, który staje się aktywny w procesie zdobywania wiedzy. Pozwala ona zindywidualizować działania edukacyjne, dzięki czemu uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce. W pracy tą metodą zauważyć można zmianę podejścia do nauczania. Powoli odchodzimy od edukacji skoncentrowanej na nauczycielu, który postrzegany jest jako „mędrzec-wykładowca” na rzecz edukacji skoncentrowanej wokół ucznia i jego potrzeb. Nauczyciel staje się w tym modelu przewodnikiem, ale żeby można było z powodzeniem odwrócić lekcję, nauczyciel powinien ją najpierw dobrze zaplanować i przygotować.

Historia. Egzamin maturalny w 2024 r.
Katarzyna Szczęsnowicz

Historia. Egzamin maturalny w 2024 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat egzaminu maturalnego z historii w 2024 r.

Fizyka. Egzamin maturalny w 2024 r.
Joanna Ciesielska

Fizyka. Egzamin maturalny w 2024 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat egzaminu maturalnego z fizyki w 2024 r. (20h)

Czas trwania: 9.03.- 10.12. 2023 r.

Czytanie Mistrzów.Propozycje  interpretacji lektur z perspektywy akademickiej
Katarzyna Nurkowska

Czytanie Mistrzów.Propozycje interpretacji lektur z perspektywy akademickiej

Kurs  zawiera   wykłady  nauczycieli  akademickich   oraz  pakiet materiałów  metodycznych  do wykorzystania w   pracy na  lekcjach języka polskiego w szkole  ponadpodstawowej.

Termin rozpoczęcia kursu : 25.10.2023r.

Termin zakończenia kursu : 20.01.2024r.

Cyfrowe pomoce dydaktyczne na lekcje języka obcego – przegląd stron www i aplikacji

Cyfrowe pomoce dydaktyczne na lekcje języka obcego – przegląd stron www i aplikacji

25 godzinny  kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 30.11.2022

Podczas trwania kursu uczestnicy zapoznają się z cyfrową bazą materiałów i pomocy dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego.

Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
mariusz truszkowski

Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego etapu wczesnoszkolnego, którzy zamierzają wzbogacić swój warsztat pracy.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 25 godzin dydaktycznych

Uruchomienie kursu: 13.11.2023

„Zwinne rączki” - podstawy teoretyczne oraz praktyczne terapii ręki w przedszkolu.
Anna Danielczuk

„Zwinne rączki” - podstawy teoretyczne oraz praktyczne terapii ręki w przedszkolu.

Przedmiotem kursu jest poznanie właściwych technik wspomagania rozwoju dzieci poprzez
usprawnianie motoryki małej.


Uczestnicy kursu:
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, pragnących
wzbogacić swój warsztat pracy.


Dostęp do materiałów kursowych jest bezpłatny.


Cel kursu:
Poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw terapii ręki w przedszkolu. 


Organizacja kursu:
Kurs składa się z 4 modułów.

Sieć współpracy "Włączamy myślenie komputacyjne" - I sem. 2023/2024

Sieć współpracy "Włączamy myślenie komputacyjne" - I sem. 2023/2024

Wszystkich chętny nauczycieli do rozwijania myślenia komputacyjnego u swoich uczniów zachęcam do udziału w sieci e-learningowej poświęconej temu zagadnieniu. Udział mogą brać zarówno nauczyciele klas 1-3, jak i wszyscy inni zainteresowani tematem.

Mam nadzieję, że ta forma będzie wygodnym dla Państwa miejscem doskonalenia. Jej elektroniczna postać, dostępna o każdej porze i w każdym miejscu powinna dać Państwu dużo swobody w organizowaniu swego czasu na samokształcenie.

Okresy działania sieci:

1 października 2023 - 10 stycznia 2024

Nowe tematy z materiałami do samokształcenia i ewentualnej dyskusji będą publikowane pierwszego dnia każdego miesiąca działania sieci.

Wymiar godzin: 8

Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Justyna Madeja

Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Celem sieci współpracy nauczycieli języka niemieckiego na platformie jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; będziemy sygnalizować i rozwiązywać problemy związane z nauczaniem języka niemieckiego. Uczestnicy będą mieli dostęp do nowych, ciekawych materiałów aktywizujących i motywujących uczniów do nauki, a także indywidualizujących pracę z uczniami przygotowującymi się do egzaminów zewnętrznych.

Serdecznie zapraszam! 

Zapisy od 10.11.2023

Justyna Madeja

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego. TIK na jezyku obcym.
Barbara Osipczuk

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego. TIK na jezyku obcym.

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy.

Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania języka rosyjskiego.

Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.

Edukacja włączająca –uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - III edycja 2023/2024
Anna GawrylukEmilia Łapińska

Edukacja włączająca –uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - III edycja 2023/2024

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, specjalistów, terapeutów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i wszystkich zainteresowanych, którzy chcą pogłębić wiedzę i podnieść kompetencje w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin: 44

Zapisy od 04. 10. 2023 r.

Czas trwania kursu: 04.10.2023 r. - 8.12.2023 r.

Dwanaście Wielkich Świąt w tradycji Kościoła prawosławnego - realizacja treści na lekcjach religii prawosławnej - część 1
Mirosława Pietkiewicz

Dwanaście Wielkich Świąt w tradycji Kościoła prawosławnego - realizacja treści na lekcjach religii prawosławnej - część 1

Kurs (26 godz.) obejmuje tematykę Dwunastu Wielkich Świąt oraz święta Zmartwychwstania Chrystusa. W tej części szkolenia przeanalizujemy historię, tradycję, ikonografię oraz liturgikę świąt: Wprowadzenia do świątyni Bogurodzicy, Bożego Narodzenia, Chrztu Pańskiego i Spotkania Pańskiego. Katecheci znajdą tu szereg materiałów i pomocy dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach religii prawosławnej.

Zapisy: od 29 listopada 2023 r.

Termin: 1 grudnia 2023 r. - 30 stycznia 2024 r. 

Prowadzący: Mirosława Pietkiewicz

Pozytywna edukacja i uważność- "szczęśliwa szkoła"
Justyna Madeja

Pozytywna edukacja i uważność- "szczęśliwa szkoła"

Ten kurs online zawiera kilka praktycznych narzędzi psychologicznych, zajęć i medytacji, z których będziecie Państwo mogli korzystać wraz  ze swoimi uczniami, kolegami z pracy oraz w życiu prywatnym. Podczas kursu dowiecie się Państwo, jak zintegrować edukację pozytywną na swoich lekcjach i w środowisku szkolnym. Pozytywna edukacja to nowy holistyczny paradygmat edukacyjny inspirowany zasadami psychologii pozytywnej i praktyką uważności, który koncentruje się na dobrym samopoczuciu i świadomości w całym procesie uczenia się. W trakcie kursu dowiecie się Państwo, jak wspierać tworzenie pozytywnych relacji, budowanie pozytywnych emocji, zwiększanie zaangażowania, zwiększanie osobistej odporności i ćwiczenie swoich mocnych stron.

Prowadzące: Justyna Madeja i Katarzyna Dral  

Zapisy od 04 maja 2022

Start kursu: 16 maja 2022

 Serdecznie zapraszamy!