Dostępne kursy

Word dla średniozaawansowanych

Word dla średniozaawansowanych

Kurs e-learningowy kierowany do osób korzystających z programu MS Word w zakresie podstawowym i chcących powiększyć swoje umiejętności o dodatkowe możliwości programu.

Dobrostan nauczycieli i uczniów- jak skutecznie zarządzać stresem i zachować motywację w środowisku szkolnym
Justyna Madeja

Dobrostan nauczycieli i uczniów- jak skutecznie zarządzać stresem i zachować motywację w środowisku szkolnym

Podczas kursu dowiecie się Państwo, jak zintegrować edukację pozytywną na swoich lekcjach i w środowisku szkolnym. Pozytywna edukacja to nowy holistyczny paradygmat edukacyjny inspirowany zasadami psychologii pozytywnej i praktyką uważności, który koncentruje się na dobrym samopoczuciu i świadomości w całym procesie uczenia się. Omówimy również neurobiologiczne podstawy uczenia się oraz motywacji; będziecie mogli też Państwo wypróbować sami lub wspólnie z uczniami ćwiczenia podnoszące motywację.

Zapisy od 15.02.2024

Serdecznie zapraszamy!

Myślenie najważniejszą kompetencją człowieka
Monika Zaleska-Szczygieł

Myślenie najważniejszą kompetencją człowieka

Kurs "Myślenie najważniejszą kompetencją człowieka" porusza podstawowe zagadnienia z zakresu nerodydaktyki.  Kurs obejmuje 4 moduły, które pomogą Państwu m.in. określić "półkulowość" swoich uczniów, oraz w zgodzi z funkcjonowaniem mózgu dobrać właściwe metody i techniki pracy  .

Odwrócona lekcja- aktywny nauczyciel
Monika Zaleska-Szczygieł

Odwrócona lekcja- aktywny nauczyciel

Odwrócona lekcja t to metoda, która przenosi odpowiedzialność za proces uczenia z nauczyciela na ucznia, który staje się aktywny w procesie zdobywania wiedzy. Pozwala ona zindywidualizować działania edukacyjne, dzięki czemu uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce. W pracy tą metodą zauważyć można zmianę podejścia do nauczania. Powoli odchodzimy od edukacji skoncentrowanej na nauczycielu, który postrzegany jest jako „mędrzec-wykładowca” na rzecz edukacji skoncentrowanej wokół ucznia i jego potrzeb. Nauczyciel staje się w tym modelu przewodnikiem, ale żeby można było z powodzeniem odwrócić lekcję, nauczyciel powinien ją najpierw dobrze zaplanować i przygotować.

Historia. Egzamin maturalny w 2024 r.
Katarzyna Szczęsnowicz

Historia. Egzamin maturalny w 2024 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat egzaminu maturalnego z historii w 2024 r.

Czas trwania kursu do końca lutego 2024 r.

Czytanie Mistrzów.Propozycje interpretacji lektur z perspektywy akademickiej oraz pomoce dydaktyczne
Katarzyna Nurkowska

Czytanie Mistrzów.Propozycje interpretacji lektur z perspektywy akademickiej oraz pomoce dydaktyczne

Serdecznie  witamy  na  kursie, w którym  proponujemy  Państwu  wykłady  nauczycieli  akademickich  z Uniwersytetu w Białymstoku   oraz  materiały  przydatne  do  pracy na lekcji języka  polskiego. W  plikach  znajdziecie Państwo  m.in. artykuły, pomoce dydaktyczne.

                                                                                                                                          Życzymy owocnego  wykorzystania zawartych  tu  treści

                                                                                                                                                  Grażyna  Dawidowicz  i   Katarzyna  Nurkowska

Czytanie Mistrzów.Propozycje  interpretacji lektur z perspektywy akademickiej
Katarzyna Nurkowska

Czytanie Mistrzów.Propozycje interpretacji lektur z perspektywy akademickiej

Kurs  zawiera   wykłady  nauczycieli  akademickich   oraz  pakiet materiałów  metodycznych  do wykorzystania w   pracy na  lekcjach języka polskiego w szkole  ponadpodstawowej.

Termin rozpoczęcia kursu : 25.10.2023r.

Termin zakończenia kursu : 20.01.2024r.

Prawa czy lewa półkula mózgowa
Monika Zaleska-Szczygieł

Prawa czy lewa półkula mózgowa

Prawa czy lewa półkula mózgu- 10- godziny warsztat dla nauczycieli biologii oraz wychowawców, w którym zaprezentowane zostaną ćwiczenia, pozwalające na proste określenie dominującej półkuli oraz zadania rozwijające półkulę "leniwą"

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego okiem egzaminatora
Barbara Osipczuk

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego okiem egzaminatora

Szkolenie adresowane do nauczycieli języka angielskiego zainteresowanych doskonaleniem umiejętności w zakresie przygotowania uczniów szkół podstawowych do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Materiały zawierają:

  • omówienie założeń podstawy programowej
  • omówienie informatora egzaminacyjnego z języka angielskiego
  • omówienie zadań egzaminacyjnych i sposobu i ich oceniania
  • praktyczne ćwiczenia do wykorzystania w klasie
  • praktyczne ćwiczenia oceniania prac egzaminacyjnych

Liczba godzin: 20

Czas trwania kursu: 15.02.2024 - 31.05.2024

Zapisy od 15 lutego 2024

Barbara Osipczuk

Innowacyjne metody w nauczaniu języka angielskiego - metoda odwróconej klasy.

Innowacyjne metody w nauczaniu języka angielskiego - metoda odwróconej klasy.

Cele kursu: zapoznanie zainteresowanych nauczycieli z metodą odwróconej klasy w nauczaniu języków obcych (w szczególności języka angielskiego)

Adresaci: nauczyciele języków obcych II i III etap edukacyjny

Czas trwania: 20 godz.

Uruchomienie kursu: 08.04.2024

Zapisy: od 06.02.2024

Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
mariusz truszkowski

Metody i techniki nauczania dzieci języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego etapu wczesnoszkolnego, którzy zamierzają wzbogacić swój warsztat pracy.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 25 godzin dydaktycznych

Uruchomienie kursu: 20.02.2024

„Zwinne rączki” - podstawy teoretyczne oraz praktyczne terapii ręki w przedszkolu.
Anna Danielczuk

„Zwinne rączki” - podstawy teoretyczne oraz praktyczne terapii ręki w przedszkolu.

Przedmiotem kursu jest poznanie właściwych technik wspomagania rozwoju dzieci poprzez
usprawnianie motoryki małej.


Uczestnicy kursu:
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, pragnących
wzbogacić swój warsztat pracy.


Dostęp do materiałów kursowych jest bezpłatny.


Cel kursu:
Poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw terapii ręki w przedszkolu. 


Organizacja kursu:
Kurs składa się z 4 modułów.

Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Justyna Madeja

Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Celem sieci współpracy nauczycieli języka niemieckiego na platformie jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; będziemy sygnalizować i rozwiązywać problemy związane z nauczaniem języka niemieckiego. Uczestnicy będą mieli dostęp do nowych, ciekawych materiałów aktywizujących i motywujących uczniów do nauki, a także indywidualizujących pracę z uczniami przygotowującymi się do egzaminów zewnętrznych.

Serdecznie zapraszam! 

Zapisy od 10.11.2023

Justyna Madeja

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego. TIK na jezyku obcym.
Barbara Osipczuk

Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego. TIK na jezyku obcym.

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy.

Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania języka rosyjskiego.

Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.

Dwanaście Wielkich Świąt w tradycji Kościoła prawosławnego - realizacja treści na lekcjach religii prawosławnej - część 2
Mirosława Pietkiewicz

Dwanaście Wielkich Świąt w tradycji Kościoła prawosławnego - realizacja treści na lekcjach religii prawosławnej - część 2

Kurs (26 godz.) obejmuje tematykę Dwunastu Wielkich Świąt oraz święta Zmartwychwstania Chrystusa. W tej części szkolenia przeanalizujemy historię, tradycję, ikonografię oraz liturgikę świąt: Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, Zmartwychwstania Pańskiego, Wniebowstąpienia Pańskiego i Pięćdziesiątnicy. Katecheci znajdą tu szereg materiałów i pomocy dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach religii prawosławnej.

Zapisy: od 3 kwietnia 2024 r.

Termin: 4 kwietnia 2024 r. - 14 czerwca 2024 r. 

Prowadzący: Mirosława Pietkiewicz