Interwencja kryzysowa z perspektywy szkoły
Anna GawrylukJulita Majewska

Interwencja kryzysowa z perspektywy szkoły

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej z perspektywy szkoły. Treści kształcenia podzielone są na 4 moduły tematyczne i obejmować będą zagadnienia dotyczące podstaw teoretycznych kryzysu, rodzai i faz kryzysu, reakcji emocjonalnych, etapów interwencji kryzysowej oraz tworzenia Szkolnych Zespołów Reagowania kryzysowego.
Uruchomienie kursu: 21.09.2020r.
Julita Majewska, Anna Gawryluk